Home

Copyright © Hof van Borne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------

 

Red Cross Challenge 9 september 2017 Borne

De Red Cross Challenge is een variatie op de snelcursus EHBO, alle theorie die in de snelcursus naar voren komt, komt in de Challenge ook naar voren. Er zijn 6 groepen van 12-14 personen die in carrouselvorm de basisbeginselen van EHBO oefenen en tegelijkertijd met elkaar in competitie zijn.

De 6 groepen worden verdeeld in 2 teams van 6 of 7 personen. Deze teams blijven de hele dag bij elkaar en spelen tegen elkaar. Tijdens de dag kunnen de teams puzzelstukken winnen, aan het eind van de dag worden die bij elkaar gelegd en het eerste team dat de oplossing weet heeft gewonnen.

Aan het eind van de dag krijg je een certificaat dat1 jaar geldig is. Er kunnen maximaal 70 personen deelnemen, leeftijd vanaf 12 jaar. Locatie Kulturhus Borne. Omdat het Rode Kruis 150 jaar bestaat is deelname gratis! Klik hier voor meer informatie en hier voor het inschrijfformulier.

 

------------------------------------------------------

 

Agenda Algemene Ledenvergadering op Woensdag 17 mei 2017

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om de Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging bij te wonen. De vergadering zal dit jaar plaats vinden in de:

Stefanushof te Borne en begint om 20.00 uur.

 

De volgende punten zullen aan de orde komen:

1. Opening

2. Notulen van de vorige vergadering

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Jaarverslag van de werkgroepen

5. Financieel jaarverslag 2016

6. Verslag kascommissie

7. Aanstelling nieuwe kascommissie

8. Begroting 2017

9. Bestuursverkiezing

10. Decharge verlening bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting.

De notulen van de ledenvergadering van vorig jaar liggen ter inzage bij het secretariaat. Op de vergadering zijn ze eveneens in te zien.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Buurtvereniging ’t Hof van Borne

------------------------------------------------------

 

Inloophuis voor naasten in Borne

Sinds begin dit jaar is er een inloophuis voor naasten in Borne.

Het inloophuis is een ontmoetingsplek voor de naasten van kwetsbare personen. De zorg voor de cliënt is in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar voor de naasten ligt dit helaas anders. We bieden een veilige, informele plek, waar je met je vragen terecht kunt en een luisterend oor vindt.

Het inloophuis wordt gerund door ervaringsdeskundige vrijwilligers, die begrijpen waar u het over heeft en indien gewenst advies kunnen geven. Men hoeft niet per se een inwoner van Borne te zijn, ook mensen uit de omliggende gemeenten zijn welkom.

 

Het inloophuis is geopend op woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zondag van 17.00 uur tot 20.00 uur. Adres: wijkcentrum de Letterbak, Clematishof 6 in Borne Contactpersoon: Leny Zomer, 06-47448500

 

------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------

 

Reserveer 17 juni in je agenda voor de straatspeeldag in de buurt!

Binnenkort wordt ook weer het leukste event van het jaar gehouden ;-) – de straatspeeldag in de buurt. Om het extra relaxed te maken voor alle kinderen en ook alle ouders, hebben we besloten dit jaar de straatspeeldag te houden op een zaterdag! Daarnaast zijn we ook alvast op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de straatspeeldag. Kun je ’s ochtends helpen met opbouwen of ’s middags helpen bij de activiteiten, laat het even weten. Ook tieners uit de wijk die het leuk vinden om een spel te organiseren of bij een activiteit te helpen kunnen zich hiervoor opgeven. Ook structurele hulp voor de kinderactiviteiten-commissie is van harte welkom. We organiseren ± 3 activiteiten per jaar. Vele handen maken licht werk, dus kom bij ons team. Voor informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met het team via kidshofvanborne@outlook.com

 

------------------------------------------------------

 

Pasen in onze buurt!

We vieren met alle kinderen van ’t Hof van Borne, Pasen in de buurt op:

Zaterdag 8 april 2017 tussen 14:00 en 16:00 rond het speeltuintje in de Cor Hilbrinkstraat.

Er is voldoende gelegenheid om samen te spelen, met als één van de hoogtepunten natuurlijk het zoeken van eieren met de paashaas! Er zijn ook leuke prijsjes in het verschiet. Raad jij ook hoeveel paaseitjes er in de pot zitten? Zoals elk jaar kan iedereen meedoen aan de kleurwedstrijd. Ga naar de kleurplaat. Doe je best met mooie kleuren, plaksels of stickers en lever de kleurplaat in op de dag van de viering, 8 april!

Kom jij ook?

Meld je kind aan door vóór 1 april door mail te sturen naar: kidshofvanborne@outlook.com

 

Geef in de mail de volgende informatie: naam kind (kinderen) inclusief leeftijd en of je lid bent van de buurtvereniging (Bij voorkeur geen aanmeldingen op de dag zelf.)

Kosten zijn € 0,50 euro voor leden en € 1,00 voor niet-leden!

Nog even dit: Reserveer 17 juni in je agenda voor de straatspeeldag in de buurt!

Binnenkort wordt ook weer het leukste event van het jaar gehouden ;-) – de straatspeeldag in de buurt. Om het extra relaxed te maken voor alle kinderen en ook alle ouders, hebben we besloten dit jaar de straatspeeldag te houden op een zaterdag! Daarnaast zijn we ook alvast op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de straatspeeldag. Kun je ’s ochtends helpen met opbouwen of ’s middags helpen bij de activiteiten, laat het even weten. Ook tieners uit de wijk die het leuk vinden om een spel te organiseren of bij een activiteit te helpen kunnen zich hiervoor opgeven. Ook structurele hulp voor de kinderactiviteiten-commissie is van harte welkom. We organiseren ± 3 activiteiten per jaar. Vele handen maken licht werk, dus kom bij ons team

 

 

------------------------------------------------------

 

 

Agenda:

 

05-07-17

Vergadering Dagelijks Bestuur

 

11-07-17

Vergadering Algemeen Bestuur

 

20-09-17

Vergadering Dagelijks Bestuur

 

26-09-17

Vergadering Algemeen Bestuur

 

Najaar

Fietstocht en Jeu de Boule

 

15-11-17

Vergadering Dagelijks Bestuur

 

21-11-17

Vergadering Algemeen Bestuur

 

 

Lid worden?

 

Klik hier voor het aanmeldformulier